Disclaimer

Disclaimer 2017-07-04T13:23:51+00:00

Pentru prelucrarea de imagini:

Prin comunicarea datelor si materialelor in acest formular clientul declara ca este singurul responsabil pentru consecintele directe sau indirecte ale transmiterii acestora catre Organizator. Clientii isi dau acordul, prin transmiterea materialelor fotografice, ca respectivele materiale sa fie postate si utilizate de catre Organizator in orice mod considera util aici dar si pe alte platforme web conexe apartinand Organizatorului. Totodata clientul isi da acordul pentru arhivarea materialelor fotografice de catre Organizator in vederea folosirii ulterioare.

Pentru prelucrarea de date personale:

Prin comunicarea datelor personale in formularul de fata (sau alte modalitati indicate in mod expres), clientul isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele sale personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea realizarii de campanii de marketing si pentru realizarea de diverse statistici. La cererea expresa a clientilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia.

Pentru exercitarea acestor drepturi, clientii vor trimite Organizatorului de la adresa de email cu care s-au inscris catre adresa de email info-romania@kulzer-dental.com o cerere in conformitate cu solicitarile respective sau chiar la sediul acestora pe Str. Academiei, nr. 2, ap 10, et. 2, sector 3, 30011 Bucuresti, Romania.